Father who tossed son off Arrigoni bridge sentenced - WFSB 3 Connecticut

Father who tossed son off Arrigoni bridge sentenced