Arrigoni Bridge to get new safety measures - WFSB 3 Connecticut

Arrigoni Bridge to get new safety measures