Jose Nazario's message to his family - WFSB 3 Connecticut

Jose Nazario's message to his family