Pierogies on Wheels ready to celebrate national pierogies day - WFSB 3 Connecticut

Pierogies on Wheels ready to celebrate national pierogies day