98 Degrees talks about their new Christmas album! - WFSB 3 Connecticut

98 Degrees talks about their new Christmas album!