Joe Zone takes a tour of Thomaston - WFSB 3 Connecticut

Joe Zone takes a tour of Thomaston